Aktuality

 • 11. 12. 2017

  Úřední doba v období vánočních svátků

   

    V době vánočních svátků od 21.12.2017 do 2.1.2018 včetně, budou klientská centra Městské energie s.r.o. v Klášterci nad Ohří, Kadani a Chomutově z důvodu čerpání dovolené uzavřena. 

 • 29. 5. 2014

  Sdělení pro SVJ ve správě Městské energie s.r.o.

   V poslední době se vyskytlo několik dotazů od jednotlivých SVJ v naší správě k problematice povinnosti instalace poměrových měřičů tepla - (RTN) na topná tělesa.

   V současné době tuto problematiku řeší Zákon č. 318/2012 Sb., v odstavci (4), § 7 jsou stanoveny povinnosti pro stavebníky, vlastníky budovy  nebo společenství vlastníků jednotek, v bodě a) je uvedeno, že  pro stavebníka, vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci,  údržbu a kontrolu těchto přístrojů a to do 31.12.2014.

       V minulosti vydanými zákony, vyhláškami a předpisy bylo stanoveno rozvody ÚT (vnitřní tepelná zařízení budov) vybavit regulačními přístroji. Tato povinnost byla jednotlivými vlastníky splněna. Do vydání Zákona č. 318/2012 Sb., nebyla povinnost instalace indikátorů – rozdělovače topných nákladů. 
  Pod pojmem vnitřní tepelná zařízení budov se rozumí obecně otopná soustava objektu, zejména otopná tělesa umístěná v jednotlivých bytech, nebytových a společných prostorech objektu.
  Pod pojmem přístroje regulující dodávku tepelné energie konečným uživatelům se rozumí obecně veškeré regulační armatury a regulační jednotky na otopné soustavě objektu, pro otopná tělesa umístěná v jednotlivých bytech, nebytových a společných prostorech objektu pak termostatické ventily opatřené automatickými termohlavicemi.
  Pod pojmem přístroje registrující dodávku tepelné energie konečným uživatelům se rozumí zařízení montovaná v jednotlivých bytech a nebytových prostorech objektu, resp. na jednotlivá otopná tělesa umístěná v jednotlivých bytech a nebytových prostorech objektu. Takovým zařízením mohou být měřiče tepla instalované na vstupu do bytu nebo nebytového prostoru, pokud to koncepční řešení otopné soustavy umožňuje, anebo indikátory-rozdělovače topných nákladů (RTN) instalované na všech otopných tělesech umístěných v jednotlivých bytech a nebytových prostorech objektu.
  Zákon č. 318/2012 Sb., v odstavci (6) Pravidla pro vytápění, chlazení, a dodávku teplé vody (Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům) se nevztahují na dodávky uskutečňované    
   dle bodu c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, pokud společenství vlastníků jednotek vyjádří souhlas s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku; nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem.
  Pro souhlas s odlišnými pravidly platí Zákon č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a přípravu TUV pro bytové objekty (dle vyhlášky č. 194/2007 Sb., přílohy č.2) jsou:
  Teplo na vytápění: 0,47 GJ/m² za otopné období (při výšce stropu 2,70 m)
  Teplo pro TUV: 0,30 GJ/m³ anebo 0,17 GJ/m² a rok (při přípravě TUV v budově)
                              0,35 GJ/m³ anebo 0,21 GJ/m² a rok (při přípravě TUV mimo budovu)
   
  Závažným problémem odstavce c) je podmínka že „ nepřekročení limitů se prokazuje energetickým posudkem“.
  Z výše uvedených skutečností naše doporučení je, splnit podmínky stanovené  v bodě a), odstavce  (4) § 7, Zákona č. 318/2012 Sb., to je instalace RTN na otopná tělesa v bytech a nebytových prostorech objektu.
   Dále upozorňujeme na povinnost pro SVJ nechat si zpracovat dle Zákona č. 318/2012 Sb., § 7a „Průkaz energetické náročnosti budovy“ a to: 
  1. S celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1.ledna 2015
  2. S celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1.ledna 2017
  3. S celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1.ledna 2019.
  Pokud budete potřebovat nechat zhotovit cenové nabídky na montáž RTN nebo kontakt na zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy neváhejte nás kontaktovat. Naše referentky jsou připraveny Vám pomoci.
   
   
                                                                                                    Za společnost  Městská energie s.r.o.
                                                                                                                 jednatelé  společnosti  
                                                                                                         Jitka Skramuská,  Mikuláš Malast 
                                                                                                               
              V Klášterci nad Ohří  29.4.2014
   

« první< předchozí1 / 2další >poslední »