Naše organizační schéma

Naše společnost je organizačně rozčleněna na tři střediska. Středisko Správa nemovitostí je pak dále členěno na úseky.graf