Další služby

Dále pro Vás a Vaši nemovitost můžeme zajistit také tyto služby:

 • poskytování finančního poradenství
  • zajištění dostupných dotací a úvěrového financování na větší opravy domu – komplexní vyřízení všech náležitostí
  • zhodnocení volných finančních prostředků
 • zajištění kontroly účetnictví daňovým poradcem, případně provedení auditu
 • poskytnutí právní pomoci a právního zastoupení
 • zajištění svolání ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek v domě, zajištění přítomnosti notáře na jednání — notářský zápis, příprava podkladů pro řádný zápis společenství vlastníků do rejstříku společenství
 • zajištění provedení prvozápisu společenství vlastníků jednotek domu do rejstříku společenství, vedeného Krajským soudem
 • zajišťování aktualizace údajů zapsaných do rejstříku společenství, vedeného Krajských soudem, a to v závislosti na veškerých změnách, podléhajících zápisu do rejstříku společenství dle usnesení shromáždění vlastníků jednotek domu
 • příprava textů smluv o pronájmu společných částí domu (nebytové prostory či objekty, reklamní plochy apod.) s osobami určenými vlastníkem a dle jeho dispozic
 • poradenská činnost při uzavírání smluv o dodávkách služeb
 • zajišťování obstarání soudního vymáhání dluhů členů Společenství vlastníků prostřednictvím nezávislého advokáta nebo mimosoudního vymáhání dluhu prostřednictvím oprávněného subjektu
 • vyřizování stížností, oznámení, podnětů

A protože naše služby neustále rozšiřujeme a zdokonalujeme, jsme připraveni zajistit jakoukoliv službu dle Vašich požadavků. Vaše přání rádi splníme...