Ekonomika a správa nemovitostí

V oblasti ekonomiky a správy Vaší nemovitosti pro Vás zajistíme:

 • vedení evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek
 • předpis, evidence a kontrola plateb jednotlivých vlastníků (fond oprav, zálohy na služby, příp. další fondy upravené stanovami)
 • roční vyúčtování nákladů za dodané služby (vodné, TUV a teplo, osvětlení domu apod.) na jednotlivé vlastníky dle platných předpisů
 • návrh aktualizace předpisů záloh na služby dle provedeného ročního vyúčtování
 • zajištění služby SIPO s Českou poštou s.p. pro výběr plateb vlastníků jednotek, komunikace s Českou poštou s.p.,
 • zajištění předání složenek na vypořádání vyúčtování pro jednotlivé vlastníky v případě platby přes Českou poštu
 • správa pohledávek (vedení přehledu dlužníků, upomínky, příprava podkladů pro žaloby, součinnost v průběhu soudního řízení, zajištění právního zastoupení, vymáhání pohledávek a škod na spravovaném majetku, zajištění exekucí)
 • vedení mzdové agendy představitelů a zaměstnanců společenství, včetně zákonných odvodů
 • vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace
 • zaevidování nového člena společenství, změny majitele bytové jednotky, změny člena výboru do rejstříku společenství u Krajského soudu
 • zpracování nových stanov společenství nebo jejich úprava na základě daných předpisů
 • zastupování zájmů společenství vlastníků v případech sporů týkajících se spravované nemovitosti (příprava podkladů pro jednání, spoluúčast na jednáních, součinnost v průběhu soudních řízení)
 • zajištění svolání shromáždění společenství vlastníků, včetně zajištění potřebných prostor, pozvánek a dalších podkladů
 • vedení archivu veškerých dokumentů společenství vlastníků v souladu s právními předpisy