Provoz nemovitostí

V rámci provozu Vaší nemovitosti pro Vás zajistíme:

 • vedení a trvalá aktualizace technické evidence domů, bytů, nebytových prostor a pozemků
 • zajištění dodávek služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor (dodávka vody, TUV, tepla, elektrické energie, plynu, apod.)
 • zajištění revizí veškerých technických zařízení dle platné legislativy – výtahy, hromosvody, plynovody, elektrické rozvody, prohlídky požární ochrany, popř. komíny apod.
 • zajišťování odečetů energií a médií v bytových a nebytových jednotkách včetně zajištění montáže a výměn poměrových měřidel — vodoměrů, rozdělovačů topných nákladů
 • zajištění uzavření smlouvy na pojištění nemovitostí
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor, sklepů a venkovních ploch
 • zajištění zimní údržby chodníků a údržby zeleně
 • zajištění deratizace, dezinsekce odbornou firmou
 • posuzování záměrů vlastníků bytů a nebytových prostor týkajících se bytů, nebytových a společných prostor s ohledem na zájmy společenství a právní předpisy
 • pravidelné kontroly stavu nemovitosti, návrh koncepce údržby, oprav a investic a příprava plánu včetně odborného odhadu nákladů
 • provádění technických prohlídek, odborných a znaleckých posudků
 • zastupování v případech pojistných událostí na spravované nemovitosti
 • zajištění recepčních služeb a ostrahy v nemovitosti