Zpracování účetnictví

V oblasti zpracování účetnictví vztahujícího se k Vaší nemovitosti pro Vás zajistíme:

 • vypracování vnitřních směrnic – podpisové vzory, harmonogram účetní závěrky, systém zpracování účetnictví, plán inventarizací, oběh účetních dokladů
 • vedení řádné účetní evidence v souladu se Zákonem o účetnictví
 • příprava a zpracování účetních dokladů, jejich kontrola, měsíční uzávěrka
 • vyhotovení roční účetní závěrky – inventarizace účtů, zúčtování všech nákladů do výnosů, vyúčtování záloh na fond oprav, rozvaha a výsledovka, příloha k uzávěrce, prohlášení pro finanční úřad
 • vyúčtování záloh na fond oprav na jednotlivé vlastníky dle podílů
 • příprava podkladů pro vypracování přiznání k dani z příjmu a k dani z nemovitosti, případně zajištění jejich vypracování
 • příprava a vypracování podkladů pro jednání s finančními, daňovými a dalšími orgány
 • vyhotovení grafických a tabulkových rozborů
 • finanční plánování a rozpočtování
 • vyhotovení Roční zprávy o hospodaření
 • zpracování statistických povinností spravovaných subjektů